Data publikacji w serwisie:

Polska kultura tekstotwórczości: Proza pozytywizmu, spotkanie I

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Proza pozytywizmu – spotkanie I

13.10.2022, godz. 18.00

Miejsce: MS Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W programie:

wykład prof. dra hab. Tomasza Sobieraja (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

„Trajektorie tekstotwórczości. Prus i Sienkiewicz, czyli o dwóch przypadkach warsztatu pisarskiego”

oraz dyskusja.

Serdecznie zapraszamy!