Data publikacji w serwisie:

Prezentacje specjalności na I stopniu kierunku filologia polska - harmonogram spotkań i zapisów dla I roku

Już wkrótce, w semestrze letnim, rozpoczną Państwo naukę na wybranych specjalnościach. Tradycyjnie już w naszym Instytucie specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów.

W związku z tym serdecznie zapraszam Państwa na spotkania - prezentacje specjalności, które odbędą się 24 stycznia w sali Śniadeckich, a których harmonogram wraz z zasadami rekrutacji można znaleźć tutaj.

Uprzejmie przypominam, że wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Mogą Państwo także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Zachęcam Państwa także do zapoznania się z prezentacjami na temat poszczególnych specjalności, które są dostępne tutaj.

Dodam dla porządku, że w tym roku akademickim specjalnością nauczycielską kieruje Pan prof. Jerzy Kaniewski.

Z wyrazami szacunkuSylwia Karolak