Data publikacji w serwisie:

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI prowadzonych na studiach licencjackich — harmonogram zapisów

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci I roku studiów licencjackich filologii polskiej,

już wkrótce, w semestrze letnim, rozpoczną Państwo naukę na wybranych specjalnościach. Tradycyjnie już w naszym Instytucie specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania - prezentacje specjalności, które odbędą się 25 stycznia w sali Śniadeckich, a których harmonogram wraz z zasadami rekrutacji znajduje się poniżej.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Mogą Państwo także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z prezentacjami na temat poszczególnych specjalności, które są dostępne tutaj:

https://polonistyka.amu.edu.pl/dydaktyka/specjalnosci

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI

prowadzonych na studiach licencjackich

— harmonogram zapisów

25 stycznia

Sala Śniadeckich

artystycznoliteracka

13:10-13:30

logopedyczna

13:30-13:50

dziennikarska

13:50-14:10

wydawnicza

14:10-14:30

nauczycielska

14:30-14:50

komunikacja medialna

14:50-15:10

Zapisy na specjalności trwają do 3 lutego.

Listy przyjętych ogłoszone zostaną (w systemie USOS) 6 lutego.

Zapisy prowadzić będą Kierownicy specjalności:

Komunikacja medialna: prof. UAM dr hab. Marcin Telicki, telicki@amu.edu.pl

Zapisy na specjalność Komunikacja medialna trwają do 3 lutego 2023 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc studenci poproszeni zostaną o napisanie krótkiego eseju na zadany temat. Na specjalność przyjęci zostaną studenci, którzy napiszą najlepsze prace.

Specjalność artystycznoliteracka: dr Krzysztof Hoffmann, krzysztof.hoffmann@amu.edu.pl

Zapisy u kierownika specjalności. Proszę podać: imię i nazwisko oraz informację, czy to specjalizacja główna, czy dodatkowa. Zapisy na spotkaniu i mailowo do  30 stycznia 2023 r, godz. 10.00.

Jeśli zajdzie taka konieczność (przekroczenie limitu miejsc) studentki i studenci zostaną poproszeni o napisanie listu motywacyjnego (słowo “list” należy rozumieć funkcjonalnie - chodzi o nadesłanie tekstu artystycznego lub dyskursywnego w dowolnej formie i dowolnej długości do 2 lutego, godz. 10.00).

Specjalność dziennikarska: prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, bsobczak@amu.edu.pl

Zapisy na specjalność odbędą się drogą mailową. Zgłoszenie należy przesłać na adres bsobczak@amu.edu.pl do 3 lutego 2023 r. W wiadomości proszę podać imię, nazwisko oraz informację, czy będzie to specjalność podstawowa czy dodatkowa.

Specjalność logopedyczna: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Kryteria przyjęcia na specjalność logopedyczną:

  • udział w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której badane są budowa i sprawność artykulatorów, a także dykcja, oraz uzyskanie pozytywnej oceny od członków komisji
  • przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego, poświadczającego zdolność do wykonywania zawodu logopedy (uwaga! badanie foniatryczne należy przeprowadzić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny po rozmowie kwalifikacyjnej).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 1 lutego o godz. 11.00 stacjonarnie (pokój nr 214). Na rozmowę będzie można się zapisać po zebraniu organizacyjnym, 25 stycznia, za pośrednictwem platformy MS Teams, podając swoje dane (imię, nazwisko i aktualny adres mailowy) w pliku Word, zamieszczonym w zespole Prezentacje specjalności – I rok.

Specjalność nauczycielska: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Zgłoszenie na specjalność nauczycielską należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Kierownika Zakładu: budzik@amu.edu.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz nr albumu.

Zgłoszenia można przesyłać od 25 stycznia do 3 lutego 2023 r.

Specjalność wydawnicza: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl

Zapisy odbywać będą się drogą mailową od momentu zakończenia spotkania promocyjnego do 30 stycznia 2023 r. godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: weiss@amu.edu.pl.

Zaraz po zamknięciu zapisów studenci poinformowani zostaną mailowo o przyjęciu do grupy specjalności lub (jeśli chętnych będzie więcej niż 24 osoby) o konieczności przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia testu, to odbędzie się on w środę 1 lutego o godz. 13.30 (salę podamy w mailu przesłanym 1.02), a lista przyjętych podana zostanie do wiadomości zainteresowanych 3 lutego br.