Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Tomasz Mika powołany na członka korespondenta Wydziału Filologicznego PAU

W dniu 18 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało prof. dra hab. Tomasza Mikę na członka korespondenta Wydziału Filologicznego PAU.

Polska Akademia Umiejętności składa się z 6 Wydziałów: FilologicznegoHistoryczno-FilozoficznegoNauk Ścisłych i TechnicznychPrzyrodniczegoLekarskiego, oraz Twórczości Artystycznej.

Wydziały PAU są ważnym forum opiniotwórczym w zakresie nauki, jednak główny ciężar działalności korporacji spoczywa na Komisjach. Jest ich obecnie 39. Grupują badaczy z różnych dziedzin nauki, w przeważającej mierze niebędących członkami PAU. Większość Komisji, w liczbie, 23 ma charakter wydziałowy, co oznacza, że ich kierunek działania mieści się w naukowym profilu Wydziałów i że podlegają ich zwierzchności. Wydział I ma 5 Komisji (Filologii KlasycznejHistorii SztukiNeofilologicznaKultury SłowianEtyki Komunikacji), Wydział II liczy ich 10 (ŚrodkowoeuropejskaWschodnioeuropejskaPrehistorii KarpatHistorii i Kultury ŻydówPrawniczaHistorii Wojen i WojskowościEtnograficznaNauk EkonomicznychMedioznawcza oraz Archeologii Krajów Śródziemnomorskich), Wydział III – 3 (AstrofizykiUkładów ZłożonychNauk Technicznych), Wydział IV – 5 (GeoinformatykiNauk Rolniczych, Leśnych i WeterynaryjnychPaleogeografii CzwartorzęduBiologii Rozwoju oraz Geograficzna); Wydziały VVI nie utworzyły komisji. Pozostałe Komisje, w liczbie, 16, mają charakter międzywydziałowy, co oznacza, że interdyscyplinarna tematyka ich zainteresowań wykracza poza profil naukowy poszczególnych Wydziałów. Podlegają one bezpośrednio Radzie PAU. Są to Komisje: Historii NaukiZagrożeń Cywilizacyjnychdo Oceny Podręczników SzkolnychSpraw EuropejskichFilozofii Naukdo Badań Diaspory PolskiejPrzyrodniczo-Medyczna z siedzibą we WrocławiuAntropologicznaErgonomiiZarządzania Kulturą i MediamiHistorii Śląska w KatowicachNauk Przyrodniczych w KatowicachNauk Matematycznych w KatowicachPrawnicza w KatowicachKaszubska w Gdańsku oraz Polska Grupa CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée).

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Źródło: pau.krakow.pl