Data publikacji w serwisie:

Prof. Tomasz Mika ponownie wiceprzewodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN

5 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tomasz Mika (Zakład Historii Języka Polskiego IFP UAM) ponownie został jego wiceprzewodniczącym!

W trzydziestoosobowym gronie zasiadać będzie również troje innych pracowników IFP: prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP UAM), prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał i prof. dr hab. Tomasz Lisowski (oboje z Zakładu Lingwistyki Antropologicznej IFP UAM).

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych prac!