Data publikacji w serwisie:

Projekt POLKA(Z) – finansowany przez NAWA – nabiera rozpędu!

W ubiegłym tygodniu (15-19 maja) w Astanie odbył się Festiwal Pięknej Polszczyzny. Jego uczestnicy wzięli udział w wieczorze literackim poświęconym twórczości Stanisława Barańczaka (wydarzenie współorganizowała Ambasada RP w Astanie), w warsztatach kulinarnych, w quizie wiedzy o Polsce. Dzięki uprzejmości przedstawicieli polskiej misji dyplomatycznej beneficjenci projektu mogli wysłuchać koncertu Leszka Możdżera.

Festiwal – zakończony wielkim sukcesem – poprowadziła prof. Agnieszka Kula, którą wspierał prof. Krzysztof Skibski. Z uczestnikami łączyli się wirtualnie doktoranci i pomysłodawcy współpracy polsko-kazachstańskiej: Assel Sagimbekova (kierowniczka projektu) oraz Mateusz Podlecki.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. studenci Partnera, tzn. Euroazjatyckiego Uniwersytetu im. L.N. Gumilowa w Astanie (ENU), oraz członkowie organizacji polonijnych: „Polska Jedność” i „Polacy”.

Za nieocenione wsparcie organizatorzy festiwalu składają najserdeczniejsze podziękowania na ręce: Tomasza Kollata (chargé d'affaires RP w Kazachstanie), Rinata Dussumova, (wiceprezesa stowarzyszenia „Polska Jedność”), Agnieszki Jermołowicz i Krystiana Furmanowicza (lektorów ORPEG) oraz Katarzyny Bednarowicz (lektorki NAWA).