Data publikacji w serwisie:

Promocja języka polskiego – finansowanie dla wniosków ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała listę podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe w naborze wniosków nr 17/2021 z dnia 5 maja 2021 roku do Programu „Promocja języka polskiego”.

Z dumą i radością informujemy, że finansowanie uzyskały dwa wnioski złożone przez pracowników Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców: projekt „Studiuj w Poznaniu! Pakiet materiałów przygotowujących studentów z Chin do podjęcia nauki w Polsce" autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz i dr Olgi Bambrowicz (BJP/PJP/2021/1/00023) oraz projekt „Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa (PLAUTh)” przygotowany przez dr Monikę Valkovą-Maciejewską (BJP/PJP/2021/1/00018).

Celem pierwszego z projektów jest promocja języka i kultury polskiej w Chinach oraz rozpowszechnianie w ChRL wiedzy o Polsce jako kraju otwartym na studentów z różnych kultur. Partnerem w projekcie jest Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych - Guangdong University of Foreign Studies, Faculty of European Languages and Cultures (FEULC) / Instytut Polonistyki.

W ramach drugiego z pozyskanych projektów wykładowcy i lektorzy ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM prowadzić będą kursy języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, w Grecji dla trzech grup kursowych: dwóch początkujących i jednej progowej. W projekcie założono nie tylko naukę języka, ale również organizację spotkań integracyjnych, między innymi wykłady dla środowiska polonijnego w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach.

Autorkom wniosków gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji grantów!