Data publikacji w serwisie:

"Representations of Athens in Western and Eastern Europe. A comparative perspective / Zachodnio- i wschodnioeuropejskie wyobrażenia Aten. Perspektywa porównawcza"

19 maja odbędzie się w formie zdalnej międzynarodowa konferencja naukowa "Representations of Athens in Western and Eastern Europe. A comparative perspective / Zachodnio- i wschodnioeuropejskie wyobrażenia Aten. Perspektywa porównawcza".

Od początku XVIII wieku historia starożytnych Aten stanowiła ważne źródło wiedzy dla europejskich narodów. Była punktem odniesienia dla refleksji nad potencjalnymi procesami społecznymi, kulturowymi i politycznymi, które powtarzają się cyklicznie na przestrzeni dziejów. Ten XVIII-wieczny zwrot, którego kulminacją był wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, odgrywa szczególną rolę ze względu na rodzące się wówczas zjawisko historyzowania przeszłości, traktowanej odtąd jako "obcy kraj" - źródło cywilizacji europejskiej, które było zarazem fascynujące i trudne do jednoznacznego zrozumienia.Recepcja Aten wyglądała inaczej z perspektywy Europy Zachodniej i Wschodniej. Wynikało to z odmiennej sytuacji politycznej i różnych etapów kształtowania się przynależności i tożsamości narodowej. Te z Europy Wschodniej, pozbawione własnej państwowości lub kontrolujące tylko część swojej suwerenności (z wyjątkiem Rosji), używały greckiego antyku jako wzorca określającego, co może (i powinno) oznaczać bycie częścią kultury europejskiej. Ich interpretacje tradycji klasycznych były z jednej strony zapośredniczone przez recepcję zachodnią, z drugiej zaś starały się budować bezpośredni związek ze światem antycznym poprzez istniejące zabytki, tradycje lokalne, lektury, edukację, dyskurs polityczny, obecność w literaturze, architekturze, sztuce i historiografii.
Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz La Faculté des Sciences historiques de l'Université de Strasbourg.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach, osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z prof. Maciejem Junkiertem lub o zeskanowanie kodu QR. Więcej informacji w programie.