Data publikacji w serwisie:

Seminarium grantowe

Wydziałowy Zespół ds. Grantów serdecznie zaprasza do udziału w cyklu seminariów poświęconych merytoryczno-redakcyjnym aspektom tworzenia wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

23 marca o godz. 11.30 odbędzie się zdalne spotkanie z mgr Aleksandrą Wieczorkiewicz z Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu WFPiK UAM, członkinią zespołu badawczego realizującego pod kierownictwem prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej grant NCN (Opus 21) pn. "Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatury – literatura jako odbiorca". Podczas seminarium zostaną zaprezentowane kluczowe fragmenty aplikacji grantowych projektu; Pani Aleksandra Wieczorkiewicz przybliży rozmaite aspekty przygotowywania wniosku do oceny, przedstawi ciekawe spostrzeżenia wynikające z lektury uwag recenzenckich, opowie też szczegółowo o wsparciu, jakie Zespół otrzymał ze strony Centrum Wsparcia Projektów UAM.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie tej woli prof. Markowi Osiewiczowi drogą mailową: marosiew@amu.edu.pl
Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do spotkania oraz dostęp do materiałów (opisy wniosku) przydatnych podczas seminarium. Zapraszamy!