Data publikacji w serwisie:

Spotkania informacyjne dot. zapisów na specjalności dla I roku filologii polskiej I stopnia

Serdecznie zapraszamy studentów I roku filologii polskiej I stopnia na spotkania informacyjne w sprawie zapisów na specjalności.

W program studiów kierunku filologia polska wpisane zostały specjalności, które na studiach I stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim I roku.

Wybór specjalności to bardzo ważny moment Państwa studiów. By zadanie to ułatwić, przygotowaliśmy cykl spotkań informacyjnych na temat specjalności, które odbędą się w dniach 19 i 26 stycznia w Sali Śniadeckich. Szczegółowy harmonogram wraz z informacjami od Kierowników specjalności znajduje się pod tym odnośnikiem.

UWAGA! Spotkania zaplanowane na 26 stycznia odbędą się zgodnie z harmonogram na MS Teams. Link do spotkań został Państwu rozesłany mailowo.

W tym roku otwierane są następujące specjalności:

  • artystycznoliteracka,
  • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
  • dziennikarska,
  • komunikacja medialna,
  • logopedyczna,
  • nauczycielska,
  • wydawnicza.

W roku akad. 2021/2022 nie prowadzimy rekrutacji na specjalność Animacja kultury.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa).

Informacje na temat specjalności znajdą Państwo także tutaj:

https://polonistyka.amu.edu.pl/studenci/specjalnosci

Uprzejmie proszę Państwa o uważne zapoznanie się w harmonogramem, zasadami zapisów oraz zachęcam do udziału w spotkaniach. Listy przyjętych ogłoszone zostaną 2 lutego.