Data publikacji w serwisie:

Spotkanie dyskusyjne wokół "Anarchii płci" Elaine Showalter, 31 maja o 16.30, MS Teams

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne wokół świeżo wydanego polskiego tłumaczenia Sexual Anarchy Elaine Showalter, dokonanego przez zespół studentów specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej i dr hab. prof. UAM Ewy Rajewskiej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 31 maja o 16.30 na kanale MS Teams Zakładu Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM, bezpośredni link do spotkania znajduje się tutaj.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem prosimy o kontakt z Ewą Rajewską (rajewska@amu.edu.pl).

Elaine Showalter, Anarchia płci. Gender i kultura w czasach fin de siècle’u. Redakcja naukowa tłumaczenia: Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska.

Przekład: zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: Agnieszka Budnik, Katarzyna Kapusta, Katarzyna Kebernik, Jolanta Kikiewicz, Agnieszka Kocznur, Aleksandra Kuś, Aleksandra Leśniewska, Małgorzata Nowak, Dominika Nowicka, Karolina Olech, Mikołaj Przezbórski, Agnieszka Słowikowska, Izabela Sobczak, Agnieszka Waligóra, Patrycja Wołkowska, Agata Woźniak.

Studenckie Debiuty Przekładowe, t. III, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2020.

Z rozdziałem I i X książki można się zapoznać w "Plikach" zespołu Teolit.

Zapraszamy!