Data wydarzenia:

Spotkanie z prof. UW dr hab. Ewą Hoffmann-Piotrowską, autorką książki "Fryderyk Chopin. Przymierze ze słowem"

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział w Poznaniu) zaprasza na spotkanie z prof. UW dr hab. Ewą Hoffmann-Piotrowską, autorką książki Fryderyk Chopin. Przymierze ze słowem.

Książka przedstawia osobę, biografię, twórczość i korespondencję Chopina przez pryzmat jego związków z literaturą i kulturą romantyzmu. Autorka skupia się na relacjach kompozytora z poetami i pisarzami (m.in. Stefanem Witwickim, Józefem Bohdanem Zaleskim, Wincentym Polem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim), analizuje poetykę jego korespondencji oraz opisuje stosunek Chopina do literackich mód i kulturowych konwenansów swej epoki, przedstawiając go jako niezwykle ważną postać w kreacji intelektualnego pejzażu pierwszej połowy XIX stulecia.

Spotkanie, które wieńczy obchody Roku Romantyzmu w poznańskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, odbędzie się 13 grudnia 2022 r. (wtorek), o godz. 18.00, w siedzibie Biblioteki Raczyńskich (Plac Wolności 19, sala 5). W programie również krótki koncert. Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska.

Serdecznie zapraszamy!