Data publikacji w serwisie:

Stanowisko Senatu UAM w sprawie bieżących wydarzeń w kraju

Senat UAM przyjął w ostatnich dniach dwie uchwały, wyrażając swoje stanowisko w sprawie bieżących wydarzeń w kraju.

Senat w uchwale nr 175/2021/2022 wyraził głębokie zaniepokojenie przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną „lex TVN”. Zaapelował również do wszystkich o rozwagę, a władze państwowe wezwał do szybkiego znalezienia rozwiązania w duchu dialogu społecznego, poszanowania wolności oraz praw obywatelskich, w tym także prawa dostępu do informacji. Pełen tekst uchwały można znaleźć tutaj.

Ponadto Senat poparł ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, wyrażając solidarność z protestującymi, którzy domagają się podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników tego sektora, zwiększenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz systemowego zwiększania nakładów finansowych państwa na szkolnictwo wyższe naukę do wysokości 3% PKB. Z uchwałą w tej sprawie można zapoznać się tutaj.