Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dra Jana Kulczyka dla naszej doktorantki i dwóch studentek

Rozstrzygnięto konkursy o Stypendia im. dra Jana Kulczyka - dla studentów i doktorantów oraz dla studiujących na UAM obywateli Ukrainy.

Z radością informujemy, że laureatką Stypendium dla doktorantów została mgr Izabela Sobczak ze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze, która jest naszą absolwentką i podopieczną prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza.

Z kolei w edycji konkursu skierowanej do Studentek i Studentów UAM pochodzących z Ukrainy w gronie jedenaściorga laureatów znalazły się panie Jelyzaveta Bulhakhova (studentka II roku filologii polskiej jako obcej I stopnia) i Kateryna Petrushevska (studiująca na I roku filologii polskiej II stopnia).

Serdecznie gratulujemy!

Oficjalne wręczenie stypendiów nastąpi na początku przyszłego roku.