Data publikacji w serwisie:

Sukcesy naszych Studentek i Studentów w konkursie Study@Research

19 grudnia 2023 r. rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu grantowego Study@research realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 118, w ramach realizacji zadania 34).

Z przyjemnością informujemy, że aż 6 projektów przygotowanych przez studentki i studentów naszego Instytutu uzyskało dofinansowanie! Są to:

  • UAM MAŁA OJCZYZNA, WIELKA PRZYSZŁOŚĆ (ścieżki edukacyjne w Muzeum UAM) - projekt złożony przez studentkę I roku II stopnia Humanistyki w szkole - polonistyczno-historycznych studiów nauczycielskich Panią Julię Andruszkiewicz, przygotowany pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Izabeli Skórzyńskiej z Wydziału Historii UAM,
  • Zdradzone przez matki? – Literackie obrazy relacji matka-córka w momentach historycznych przesileń XX i XXI wieku - projekt złożony przez studentkę I roku filologii polskiej II stopnia Panią Maję Bruździak, opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Zbigniew Kopeć,
  • (Nie)pełny dostęp do kultury - dostępność komunikacyjna w poznańskich instytucjach kulturalnych - projekt Koła Naukowego Miłośników Prostego Języka, złożony przez studentkę I roku filologii polskiej II stopnia Panią Sandrę Kaczmarek pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Karoliny Ruty-Korytowskiej,
  • Wiem, co zażywam – prosty język na usługach farmacji - również projekt Koła Naukowego Miłośników Prostego Języka, złożony przez studentkę I roku filologii polskiej II stopnia Panią Paulinę Poniatowską pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Karoliny Ruty-Korytowskiej,
  • Przepis na przepis. Językowe i gatunkowe wyznaczniki staropolskich recept - projekt Koła Miłośników Historii Języka Polskiego, złożony przez studentkę I roku filologii polskiej II stopnia Panią Marię Kotłowską, przygotowany pod opieką dr Doroty Masłej,
  • Rękopisy Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie w kontekście badań procesu twórczego oraz autofikcjonalnego modelu prozy autora - projekt złożony przez Pana Krzysztofa Zydora, studenta I roku filologii polskiej II stopnia, opiekunką naukową jest prof. UAM dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn.

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji grantu!