Data publikacji w serwisie:

Traktat ortograficzny Jana Kochanowskiego w opracowaniu krytycznym pracowników IFP

W ramach edycji „Dzieł wszystkich” Jana Kochanowskiego ukazują się – po raz pierwszy w kompletnej edycji krytycznej – kolejne dzieła Jana Kochanowskiego. Ostatnio wydana została „Ortografia polska” Jana Kochanowskiego, mało znane dzieło poety, w opracowaniu krytycznym pracowników naszego Instytutu.

Tom zawiera naukowe opracowanie i transkrypcję symultaniczną dwóch edycji traktatu Mistrza Jana z Czarnolasu: Ortografia polska (1594) i Ortografia polska (1592), za które odpowiadali prof. Marek Osiewicz oraz dr Marcin Kuźmicki.

O dokonaniu tym prof. Tomasz Mika mówi jako o przełomowym i wybitnym, zasługującym na najwyższe uznanie, bo wymagało ono ogromnego nakładu pracy i historycznojęzykowej wiedzy o epoce, staropolszczyźnie i języku Jana Kochanowskiego.

Publikacja została przygotowana w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2019-2023 i ukazała się jako tom XI edycji naukowej: Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe.