Data publikacji w serwisie:

Tytuł Zasłużonej dla Miasta Poznania dla prof. dr hab. Elżbiety Nowickiej

Z dumą i radością informujemy, że Rada Miasta Poznania przyznała tytuł Zasłużonej dla Miasta Poznania prof. dr hab. Elżbiecie Nowickiej.

Jest to wyraz uznania między innymi za działalność naukową Pani Profesor na polu badań nad teatrem operowym w kierowanym przez nią od początku jego istnienia (2011) Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM, a także za jej pracę w poznańskim oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, z którym organizowała otwarte dla publiczności wykłady, odczyty, konferencje i promocje książek z udziałem historyków, historyków literatury, socjologów, pisarzy czy muzykologów z całej Polski.

Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Wręczenie tytułu odbędzie się na uroczystej sesji w dniu Imienin Miasta 29 czerwca.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!