Data wydarzenia: -

VIII Dzień Dialektologa

Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe i Pracownia Dialektologiczna IFP UAM w środę 8 marca br. zapraszają na VIII Dzień Dialektologa.

Tegoroczna edycja odbywa się we współpracy z Dialektologicznym Kołem Naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcją Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym "Cykliści & Findesiecliści" UAM oraz Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

Program wydarzenia:

9.00-9.45 Warsztaty dla szkół Jak powstaje słownik gwarowy?
10.00-11.15 Kasprowicz w Wielkopolsce - prelekcja i czytanie poematu W karczmisku
11.30-13.00 Dzień kobiet nauki - portrety Pań Profesor Moniki Gruchmanowej, Zofii Kurzowej i Anny Strokowskiej
13.30-15.00 Cyfrowe zastosowania w dialektologii francuskiej. Korpusy, bazy danych, atlasy językowe (prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaliska)

Wydarzenie odbywa się w Salonie Mickiewicza pod Kopułą w Collegium Maius (Poznań, ul. Fredry 10) oraz będzie transmitowane poprzez MS Teams od godziny 10.00. Osoby zainteresowane transmisją prosimy o kontakt mailowy: sdkn.uam@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!