Data publikacji w serwisie:

W Salonikach znów uczą się języka polskiego

Wraz z nastaniem nowego roku akademickiego UAM ponownie otworzył lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Zajęcia prowadzą lektorki Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

W roku akademickim 2022/2023 blisko stu greckich studentów wyraziło chęć uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego i polskiej kultury oferowanych przez naszą uczelnię. W wyniku tak dużego, już tradycyjnie, zainteresowania utworzono trzy grupy kursowe: dwie początkujące i jedną dla kontynuujących naukę. W sumie kurs rozpoczęło 50 studentów.

To już kolejny semestr obecności UAM w Salonikach. Przedsięwzięcie na stałe wpisało się w harmonogram współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Arystotelesa oraz Ambasady RP w Atenach. W zeszłym roku projekt otrzymał dofinansowanie NAWA, obecnie realizowany jest ze środków UAM.