Data publikacji w serwisie:

Wizyty studyjne pracowniczek IFP

W ostatnich tygodniach dwie pracowniczki Instytutu Filologii Polskiej odbyły zagraniczne wyjazdy naukowe, związane z prowadzonymi przez nie badaniami.

Na przełomie czerwca i lipca prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera (Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP) przebywała na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, gdzie nawiązała współpracę z tamtejszym Instytutem Slawistyki i Hungarystyki, czego owocem będzie realizacja międzynarodowego projektu pod roboczą nazwą "Literatura jako domena polityczności w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1943 – 1990/1991". Wygłosiła również kilka wykładów i odbyła kwerendy w berlińskich bibliotekach i muzeach, zbierając materiały do planowanego artykułu o poezji Paula Celana i jego recepcji w literaturze polskiej.

Z kolei dr Aleksandra Wieczorkiewicz z Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP przebywa obecnie na stażu naukowym w Centre for Book Cultures and Publishing na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii. Dr Wieczorkiewicz bada brytyjskie czasopisma dla dzieci z epoki wiktoriańskiej. Sprawdza m.in. jacy autorzy byli tłumaczeni, z jakich języków i kontekstów kulturowych; jakie rodzaje tekstów najczęściej podlegały transferowi międzyjęzykowemu, a także jak kształtowany był młody odbiorca przez różne autorytety działające na polu kultury młodzieżowej. Dzięki tym badaniom poznamy mapę kontaktów i transferów literackich między literaturą angielską a innymi językami i literaturami.

Na zdjęciu dr Wieczorkiewicz podczas kwerendy bibliotecznej w Reading (archiwum prywatne).