Data publikacji w serwisie:

Współpraca WFPiK oraz IFP z Uniwersytetem Federalnym stanu Parana w Kurytybie (Brazylia)

Z przyjemnością informujemy o kolejnej odsłonie naszej współpracy z Uniwersytetem Federalnym stanu Parana w Kurytybie. W lipcu br. dr Ewa Nowak-Pasterska przeprowadziła dla studentów tamtejszej polonistyki dwa kursy języka polskiego – kurs na poziomie A1 poświęcony semantycznym funkcjom przypadków, zatytułowany „Po co w języku polskim są biernik, narzędnik i dopełniacz?”, oraz kurs na poziomie B1 rozwijający kulturowo-językowe kompetencje uczestników, zatytułowany „Mówimy po polsku o polskiej kulturze i języku”.

Po zakończeniu obu kursów dodatkowo wygłosiła wykład poświęcony polskiej antroponimii, zatytułowany „Polskie imiona i nazwiska – dawniej i współcześnie”, dedykowany nie tylko studentom polonistyki, lecz także szerszej społeczności polonijnej w Kurytybie. Zarówno kursy, jak i wykład, spotkały się z dużym zainteresowaniem Brazylijczyków. Podczas wykładu za pośrednictwem aplikacji Stream Yard na uniwersyteckim kanale YT było ponad 200 słuchaczy, a dziś wydarzenie to ma ponad tysiąc wyświetleń. Organizatorzy wykładu poinformowali nas, że przyczynił się on do promocji tamtejszych studiów polonistycznych. Wykładu można posłuchać tutaj.

Jak donosi dr Nowak-Pasterska: „Ogromnie się cieszę, że mogłam reprezentować naszą polonistykę w odległej Brazylii (choć na razie tylko zdalnie). Mam nadzieję, że to kolejny mały krok w kierunku umiędzynarodowienia i rozpoznawalności naszego Uniwersytetu i Wydziału na świecie”.

My również bardzo się cieszymy i gratulujemy!