Data publikacji w serwisie:

Wydziałowy Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską - wyniki

Podczas ostatniej rady dziekańskiej, 28 lutego, odbyła się gala wręczenia nagród w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską 2023. Spośród 21 zgłoszonych prac (9 literaturoznawczych, 5 językoznawczych oraz 7 rozpraw zakwalifikowanych do kategorii prac ogólnohumanistycznych) Jury wybrało 10, przyznając nagrody i wyróżnienia.

Jury obradujące w składzie: dr Patrycja Bąkowska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM dr hab. Agata Firlej, dr Anna Igielska, dr Marcin Jauksz, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula, dr Anna Lasek, prof. UAM dr hab. Romana Łapa, prof. UAM dr hab. Jan Galant (przewodniczący) ustaliło następujący werdykt:

W kategorii prac ogólnohumanistycznych:

III nagroda: Aleksandra Cieciórska za pracę Polskie portrety Jane Eyre Charlotte Brontë. Charakterystyka polskich przekładów powieści (promotorką pracy była prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska).

II nagroda: Michał Pawikowski za pracę Rytualne wiązanie w Nowym Testamencie. Studium leksykalne na tle greckich tekstów „magicznych” (promotorem pracy był prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński).

I nagroda: Piotr Shukla za pracę Death drive. Kraksa samochodowa w kinie popularnym (promotorem pracy był prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak).

W kategorii prac literaturoznawczych:

Nagroda specjalna imienia profesora Jarosława Maciejewskiego: Zofia Kochmańska za pracę Ofelia Stanisława Wyspiańskiego (promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Wedemann).

Wyróżnienie: Julia Wiktoria Wróblewska za pracę „Pisząc »Baśń…« czułem się od początku do końca chłopem". »Baśń o wężowym sercu...« albo słowo o empatii w powieści Radka Raka (promotorką pracy była prof. UAM dr hab. Beata Przymuszała).

III nagroda: Magdalena Stefańska za pracę Zjawisko „zwrotu plebejskiego” a najnowsza proza polska (na wybranych przykładach) (promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew Kopeć).

II nagroda: Łukasz Skrobała za pracę Tyrteusz w Poznaniu. Działalność publicystyczna Karola Balińskiego w latach 1848-1851 (promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak).

I nagroda: Dominika Górko za pracę Privatissima platonica. O fingowanym dialogu Herberta i Platona (promotorką pracy była prof. dr hab. Agata Stankowska-Balcerzan).

W kategorii prac językoznawczych:

Wyróżnienie: Liliia Pyvovar za pracę Nowe słownictwo związane z pandemią koronawirusa w języku polskim i ukraińskim (na podstawie wiadomości internetowych) (promotorką pracy była prof. dr hab. Anna Piotrowicz-Krenc).

GRAND PRIX: Anna Marko za pracę Filologia detalu. Studium jednego wersetu Psałterza floriańskiego (promotorką pracy była prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska).

Autorom prac i ich Promotorom serdecznie gratulujemy!