Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. Romana Katsmana

17 września odbył się wykład seminaryjny Culture and Violence: The Origin Revisited (Kultura i przemoc: powrót do początku), który wygłosił prof. Roman Katsman z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Ganie w Izraelu.

Prelegent jest profesorem zwyczajnym, uznanym badaczem, wieloletnim dziekanem wydziału literatury żydowskiej. Opublikował, m.in. Poetics of Becoming: Dynamic Processes of Mythopoesis in Modern and Postmodern Hebrew and Slavic Literature, (Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2005), Literature, History, Choice: The Principle of Alternative History in Literature (S.Y. Agnon, The City with All That is Therein) (Cambridge Scholars Publishing, 2013), Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel (Brighton MA: Academic Studies Press, 2016)
Spotkanie poświęcone zostało problemowi poznania kultury oraz miejsca pojęć przemocy i ofiary w antropologii filozoficznej – w szczególności przedstawieniu linii prowadzącej od René Girarda do Erica Gansa, i ukazaniu, w jaki sposób umożliwia ona głębsze zrozumienie natury konfliktów kulturowych.
Wykład zorganizowany został we współpracy z Urzędem Miasta Poznania w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań.