Data wydarzenia: -

Wykłady dra Krzysztofa Kredensa z Aston Institute for Forensic Linguistics

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. na naszym Wydziale gościć będzie dr Krzysztof Kredens z Aston Institute for Forensic Linguistics, Aston University, Birmingham (UK) - dyrektor Centrum Kryminalistycznej Analizy Tekstów, biegły sądowy w Wielkiej Brytanii.

Doktor Krzysztof Kredens na zaproszenie Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM, prof. dra hab. Piotra Śliwińskiego, poprowadzi wykłady i warsztaty, a także - konsultacje dla osób zainteresowanych lingwistyką sądową (kryminalistyczną).

Ustalanie autorstwa i profilowanie językowe (wykład połączony z warsztatem)
24 kwietnia 2023 r., godz. 11.30-13.00
Sala Śniadeckich

Warsztaty o narracji/narracyjności w ujęciu lingwistyki kryminalistycznej
26 kwietnia 2023 r., godz. 15.15-16.45
sala 61

Koordynatorami wydarzenia są prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek  oraz mgr Olga Pankalla z Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP UAM, którzy wraz ze studentami z Koła Naukowego Niepoprawnych Kulturystów Językowych organizują pobyt Gościa na naszym Wydziale, finansowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej "Ster".