Data publikacji w serwisie:

Wykłady oraz zapisy na seminaria magisterskie - I rok II st. filologii polskiej

Szanowni Studenci I roku filologii polskiej II stopnia!

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zapisów na seminaria magisterskie, dostępnym poniżej.

Wybór SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO następuje w terminie do 1 grudnia 2021 r. (wówczas opublikowane zostaną listy promotorskie). Poprzedzony jest uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach proseminaryjnych, obejmujących:

– indywidualne konsultacje z przyszłymi promotorami (odbywające się w porze proseminarium oznaczonego w planie)

– wykłady kolejno prezentujące tematykę i problematykę poszczególnych seminariów magisterskich

Student zobowiązany jest wziąć udział we wszystkich wykładach proseminaryjnych. Indywidualne konsultacje można odbyć z dowolną liczbą potencjalnych promotorów. Każdy student do 28 listopada 2020 r. wybiera promotora (wówczas następuje zamknięcie list promotorskich). Wybrany promotor zalicza studentowi proseminarium na warunkach określonych podczas wykładu (zaliczenie zostanie wpisane po opublikowaniu list promotorskich – na ich podstawie).

Seminaria magisterskie rozpoczynają się 7 grudnia 2021 r. w przypadku tych Promotorów, którzy prowadzą zajęcia we wtorki lub 8 grudnia, w przypadku tych seminariów, które odbywają się w środy.

HARMONOGRAM – proseminaria

11 października – opublikowanie opisów seminariów magisterskich na stronie Instytutu i rozesłanie ich do studentów I roku II st.

12 października-23 listopada – cotygodniowe konsultacje prowadzących – promotorów dla kandydatów na seminaria (6 tygodni) – w porze proseminariów, według rozpiski w planie zajęć – informacja o terminach zamieszczona zostanie także w pliku z ofertą seminariów na rok akademicki 2021/2022, który roześlemy do studentów

27 października-24 listopada – cykl wykładów promotorskich, proseminaryjnych / prezentacji seminariów; początek zapisów do grup, zapisy prowadzą promotorzy

Sala Śniadeckich

27 X, środa

14:15-15:00 – dr hab. Zofia Dambek

3 XI, środa

13:30-14:15 – prof. UAM dr hab. Magdalena Graf

14:20-15:05 – prof. UAM dr hab. Ewa Kaptur

10 XI, środa

13:30-14:15 – prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć

17 XI, środa

13:30-14:15 – prof. dr hab. Anna Piotrowicz

14:20-15:05 – prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak

24 XI, środa

13:30-14:15 - prof. UAM dr hab. Jacek Nowakowski

14:20-15:05 – prof. UAM dr hab. Marek Wedemann

28 listopada – zamknięcie list promotorskich

29 listopada – przesłanie list promotorskich na adres: skarolak@amu.edu.pl

1 grudnia – publikacja list promotorskich wraz z informacją o seminariach, które się zawiązały

7 grudnia – dzień, w którym odbędą się pierwsze seminaria; rozpoczniemy wówczas prowadzenie regularnych, cotygodniowych seminariów (15 godzin)

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Agatą Guzikowską z Biura USOS (agata.guzikowska@amu.edu.pl) lub z dr Sylwią Karolak, wicedyrektorem IFP ds. studenckich i dydaktycznych (skarolak@amu.edu.pl).

Opisy seminariów magisterskich