Data publikacji w serwisie:

XLVI Konkurs na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką im. S. Dobrzyckiego - werdykt

Zapraszamy do zapoznania się z werdyktem Jury XLVI Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką im. S. Dobrzyckiego!