Data publikacji w serwisie:

XLVII Konkurs na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką im. S. Dobrzyckiego - werdykt

Zapraszamy do zapoznania się z werdyktem Jury XLVII Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką im. S. Dobrzyckiego.