Data publikacji w serwisie:

Zapisy na seminarium magisterskie

Szanowni Studenci I roku II stopnia! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami wykładów proseminaryjnych i indywidualnych konsultacji promotorskich, których zaliczenie jest zgodnie z programem studiów obowiązkowe.

Harmonogram proseminariów i indywidualnych konsultacji - kliknij tutaj.

Dla ułatwienia wyboru polecamy lekturę opisów poszczególnych seminariów - dostępnych tutaj.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z komentarzem do Państwa programu studiów:

Wybór SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO następuje w terminie do 30 listopada 2022 r. Poprzedzony jest uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach proseminaryjnych, obejmujących:- cotygodniowe wykłady kolejno prezentujące tematykę i problematykę poszczególnychseminariów magisterskich;- indywidualne konsultacje z przyszłymi promotorami (które odbywać się będą we wskazanychprzez nich terminach).O ich terminach informować będziemy mailowo.Student zobowiązany jest wziąć udział we wszystkich wykładach proseminaryjnych.Indywidualne konsultacje można odbyć z dowolną liczbą potencjalnych promotorów. Każdy student do 30 listopada 2022 r. wybiera promotora. Wybrany promotor zalicza studentowi proseminariumna warunkach określonych podczas wykładu.Seminaria magisterskie rozpoczynają się 6 grudnia 2022 r.

Pełen tekst "Komentarza" znajdą Państwo tutaj.