Data publikacji w serwisie:

Zapisy na specjalności - I rok II stopnia filologii polskiej

Szanowni Państwo,

już 5 października spotkaliśmy się w sali Śniadeckich na prezentacjach dotyczących specjalności glottodydaktycznej, logopedycznej i nauczycielskiej (otrzymali Państwo mail w tej sprawie).

Z kolei kolejno 12 i 19 października o 13:20 spotkamy się w sali Śniadeckich, by zapoznać się z ofertą specjalności: dziennikarstwo i PR, edytorstwo naukowe, kuratorstwo literatury, spec. operologicznej i przekładowej oraz - ponownie - glottodydaktycznej.

Harmonogram spotkań-prezentacji przedstawia się następująco:

 

12 października

19 października

13:20-13:50

dziennikarstwo i PR

specjalność przekładowa

13:55-14:25

specjalność operologiczna

kuratorstwo literatury

14:30-15:00

edytorstwo naukowe

specjalność glottodydaktyczna

Zapisy prowadzić będą Kierownicy specjalności:

Specjalność dziennikarstwo i PR: prof. UAM dr hab. Monika Grzelka, mgrzelka@amu.edu.pl

Specjalność edytorstwo naukowe: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl

Specjalność kuratorstwo literatury: prof. UAM dr hab. Błażej Warkocki, warkocki@amu.edu.pl

Specjalność operologiczna: prof. UAM dr hab. Katarzyna Lisiecka, lisiecka@amu.edu.pl

Specjalność przekładowa: prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska, rajewska@amu.edu.pl


Informacja o wszystkich specjalnościach prowadzonych na II stopniu studiów kierunku filologia polska:

Specjalność glottodydaktyczna: prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, marta.wrzesniewska-pietrzak@amu.edu.pl

[spotkanie informacyjne odbyło się wcześniej, zajęcia rozpoczęły się na początku semestru]

Specjalność logopedyczna: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

[tylko w ramach kontynuacji, po ukończeniu specjalności na studiach licencjackich, spotkanie informacyjne odbyło się wcześniej, zajęcia rozpoczęły się na początku semestru];

Specjalność nauczycielska: dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

[tylko w ramach kontynuacji, po ukończeniu specjalności na studiach licencjackich, spotkanie informacyjne odbyło się wcześniej, zajęcia rozpoczęły się na początku semestru];

Zapisy na specjalności:

Zapisy na specjalności będą prowadzić ich kierownicy.

- spec. glottodydaktyczna, logopedyczna i nauczycielska: Ostateczny termin wyboru specjalności upływa 7 października. 

- dziennikarstwo i PR, edytorstwo naukowe, kuratorstwo literatury, spec. operologiczna i przekładowa: Ostateczny termin wyboru specjalności upływa 10 listopada. 

Zajęcia specjalnościowe rozpoczynają się:

24 listopada na spec. kuratorstwo literatury

2 grudnia na spec. dziennikarstwo i PR oraz przekładowej

5 grudnia na spec. edytorstwo naukowe i operologicznej

10 października na specjalnościach: glottodydaktycznej, logopedycznej, nauczycielskiej (według planu).