Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na prezentację projektu pt. "Biblioteka polsko-syberyjska w przestrzeni dialogu. Promocja dorobku i perspektyw rozwoju projektu w rosyjskich środowiskach opiniotwórczych"

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na prezentacje projektu Biblioteka polsko-syberyjska w przestrzeni dialogu. Promocja dorobku i perspektyw rozwoju projektu w rosyjskich środowiskach opiniotwórczych.
Prezentacja pt. Co Polacy mogą opowiedzieć Rosjanom o wspólnej syberyjskiej historii? Biblioteka Polsko-Syberyjska odbędzie się 26 października 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie PTPN, Sala Posiedzeń PTPN (wejście od dziedzińca, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań) oraz w formie transmisji na Facebooku.

W programie:
1. Otwarcie spotkania przez dyrektora Biblioteka PTPN dr Norberta Delestowicza.
2. Przedstawienie prelegentów przez moderatora spotkania prof. dr hab. Zbigniewa Kopcia.
3. Prezentacja projektu, w której udział wezmą:
- dr Tomasz Ambroziak (Instytut Polski w Moskwie) – jest historykiem i ekspertem ds. historii w Instytucie Polskim w Moskwie. Specjalizuje się z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego we wczesnych czasach nowożytnych. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W Instytucie Polskim w Moskwie odpowiada za serię wydawniczą Biblioteka Polsko-Syberyjska;
- dr Piotr Głuszkowski – historyk i historyk literatury. Pracuje w Katedrze Rusycystyki UW, wcześniej w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Stacji Naukowej PAN przy RAN w Moskwie. Autor prac dotyczących historii i literatury rosyjskiej XIX i XX wieku, Zajmuje się stosunkami polsko-rosyjskimi. Ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w rozwój Syberii;
- Dariusz Klechowski (koordynator projektu) – wykładowca literatury, menedżer kultury, dyplomata. Pracował jako wykładowca na Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym w Krasnojarsku. W Instytucie Adama Mickiewicza był odpowiedzialny za projekty w Rosji. Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie w latach 2015-2019;
Prof. dr hab. Zbigniew Kopeć - historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku. W polu jego zainteresowań znajdują się aliterackie i kulturowe związki polsko-rosyjskie, a zwłaszcza literatura poświęcona problematyce syberyjskiej.
- Ambasador dr Piotr Marciniak – ambasador w Mołdawii (2000-2005), dyplomata w Rosji (2008-2015) - konsul generalny w Irkucku, radca-minister w Ambasadzie w Moskwie, konsul generalny w Sankt Petersburgu. Inicjator i współorganizator wydawania „Biblioteki Polsko-Syberyjskiej". Zajmuje się historią postsowieckiej Rosji.
4. Dyskusja i zakończenie spotkania.
Wydarzenie w języku polskim transmitowane będzie na profilu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, natomiast w języku rosyjskim na profilu Biblioteki Polsko-Syberyjskiej na Facebooku.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.