Data publikacji w serwisie:

Zespół językoznawców IFP rozpoczął wprowadzanie zasad prostej polszczyzny w kilkunastu wielkopolskich urzędach

W październiku Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przedstawiło w mediach elektronicznych zapytanie ofertowe dotyczące uproszczenia języka w kilkunastu urzędach na terenie powiatu kaliskiego i ostrowskiego. Propozycję przeprowadzenia badań pism kancelaryjno-urzędowych z jednoczesnym ich uproszczeniem przedstawił zespół językoznawców z naszego Instytutu w składzie: prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek (koordynator), dr hab. Karolina Ruta-Korytowska, prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. UAM dr hab. Przemysław Wiatrowski. Oferta została oceniona jako najlepsza.

18 listopada 2021 roku JM Rektor UAM podpisała umowę w sprawie zrealizowania tego ważnego zadania. Ze strony Stowarzyszenia dokument sygnował prezydent Kalisza, pan Krystian Kinastowski. 6 grudnia odbyła się w Kaliszu inauguracja projektu: wykłady wygłosili prof. UAM J. Liberek i dr hab. K. Ruta-Korytowska. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, w którym zasady prostego języka są od dłuższego czasu wprowadzane. Zgodnie z umową działania naukowe i dydaktyczne potrwają do końca września 2022 roku.