Data publikacji w serwisie:

Zmarł Profesor Bogdan Walczak

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że 1 lutego 2022 roku roku zmarł
prof. dr  hab. Bogdan Walczak
humanista, polonista, slawista, językoznawca,
wielki uczony, niepodważalny autorytet w całym środowisku naukowym,
badacz i znawca języka polskiego.

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Autor ponad 1000 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa
ogólnego i slawistycznego, historii języka polskiego, leksykografii, gramatyki historycznej
i współczesnego języka polskiego, onomastyki, kultury i poprawności języka.
W latach 1993–1999 dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
w latach 1999–2005 prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (przez dwie kadencje wiceprezes Towarzystwa),
wieloletni członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego,
członek zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji
Unifikacji Neologizmów Terminologicznych,
członek Komitetów Redakcyjnych i Rad Naukowych wielu czasopism.
Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim OrderuOdrodzenia Polski, Odznaką Honorową Miasta Poznania,
Nagrodą Naukową Miasta Poznania, Odznaką „Za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego”, Medalem Towarzystwa „Polonia”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
tytułami: „Honorowy Obywatel Gminy Miłosław” i „Zasłużony dla miasta Kalisza”.
Uhonorowany godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Odszedł od nas niedościgły mistrz,
wspaniały, cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel,
wierny przyjaciel nie tylko językoznawców,
zawsze otwarty, chętny do pomocy, nieoczekujący podziękowań i wdzięczności,
człowiek wielkiego serca, ogromnej życzliwości dla ludzi i świata
oraz niebywałej skromności.

Wraz z odejściem Profesora skończyła się pewna epoka;
pozostała pustka, której nie da się wypełnić.

Żonie Grażynie Wrońskiej-Walczak, Rodzinie i Przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia

pracownicy i studenci Instytutu Filologii Polskiej UAM


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego o godz. 13.30 na Cmentarzu Miłostowskim (wejście od ul. Warszawskiej). Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 11.30 w Katedrze Poznańskiej (ul. Ostrów Tumski 17).

fot. S. Ossowski


Poniżej można znaleźć kondolencje, przesłane z ośrodków naukowych z całej Polski:

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Adam Dobaczewski, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Agata Rozumko, zastępca Dyrektora Kolegium Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Danuta Kowalska, prof. UŁ, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

dr hab. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, prof. UHP, dyrektor Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Ewa Woźniak, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Joanna Pawelczyk, dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jarosław Pazan, prof. UJ, dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska, dziekan Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ, Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, w imieniu przyjaciół Profesora z byłego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, prof. UAM, Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Rafał Zarębski, zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Urszula Sokólska, Kierownik Katedry Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu