prof. dr hab. Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY

Czarno-białe zdjęcie prof. Kuczyńskiej-Koschany, która ma ciemne kręcone włosy siegające do ucha z przedziałkiem pośrodku, nie patrzy w obiektyw, lecz gdzieś w dół, poza kadr.

(ur. 20 grudnia 1970, w Poznaniu),

profesor tytularna, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej i autobiograficznej (Trzy historie i jedno mieszkanie nagrodzono w konkursie im K.K. Baczyńskiego, 2006). Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce (Rilke, Rimbaud), Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim, polską poezją dziecięcą.

Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II, 2017; nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012),„Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018), Tuwim. Pęknięcie (2021). Redaktorka i współredaktorka dwudziestu trzech tomów zbiorowych oraz zeszytów tematycznych czasopism. Opublikowała także tom prozy Zielony promień (2006), zapiski autobiograficzne Powstawanka (2006). Edytorka poetek: Wiersze (nie)zapomniane Anny Pogonowskiej (2018) oraz Wiersz o najważniejszym wierszu Ireny Tuwim (2020). Współautorka podręcznika licealnego Staropolskie korzenie współczesności (2004, z serii Skarbiec), wyróżnionego przez Polską Akademię Umiejętności. Redaktor naukowa serii „Przęsła” w Wydawnictwie Pasaże. Opublikowała około 300 artykułów naukowych i szkiców (m.in. w ”Kontekstach”, „Literaturze na Świecie”, „Narracjach o Zagładzie”, „Pamiętniku Literackim”, „Polonistyce”, „Porównaniach”, „Przestrzeniach Teorii”, „Rocznikach Humanistycznych” „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Zagładzie Żydów”, „Zeszytach Literackich”) – po polsku, angielsku, bułgarsku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku.

Opiekunka naukowa Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM), członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN (kadencja 2016-2019 – sekretarz naukowa; kadencja 2020-2023 – w Komisji Edukacji). Członkini Otwartej Rzeczpospolitej (od 2015, od maja  2021 roku w Zarządzie Głównym OR). Członkini Polskiego PEN Clubu (od 2021). Członkini Rady Naukowej Seminarium GEOP w Muzeum POLIN (od 2021). Członkini rektorskiej komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji (UAM) oraz Rady Programowej studiów poznańsko-kilońskich „Polacy i Niemcy w Europie”. W latach 2016-2020 kierowała Pracownią, potem Zakładem Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM.

Wypromowała pięć doktorantek, dwadzieścia trzy osoby po jej opieką napisały prace magisterskie, a cztery – licencjackie. Od kilku lat współpracuje z II Liceum im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, gdzie prowadzi wykłady akademickie w klasie patronackiej.