prof. dr hab. Ewa KRASKOWSKA

Profesor Ewa Kraskowska, ubrana w kolorową bluzkę i brązową kurtkę dżinsową, uśmiecha się ciepło do obiektywu. Ewa Kraskowska, prof. zw., kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Literaturoznawczyni i translatolożka. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to polskie pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem literackim. Od lat 80. XX wieku zajmuje się również twórczością Stefana Themersona. Opublikowała m.in. monografie autorskie Twórczość Stefana Themersona - dwujęzyczność i literatura (1989), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (1999, 2003), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (2007) oraz książki popularyzatorskie Zofia Nałkowska (1999) i Siostry Brontë (2006). Jest redaktorką, współredaktorką i współautorką wielu tomów zbiorowych, z których najwyżej ceni Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (zob. https://www.ibuk.pl/fiszka/190322/polskie-pisarstwo-kobiet-w-wieku-xx-procesy-i-gatunki-sytuacje-i-tematy.html).

krask@amu.edu.pl