prof. UAM dr hab. Agnieszka KWIATKOWSKA

Prof. Agnieszka Kwiatkowska ubrana w białą koszulę i wisiorek patrzy w obiektyw, nosi okulary. W tle widać ściany gabinetu.

Agnieszka Kwiatkowska, dr hab. prof. UAM, interesuje się poezją XX wieku, literaturą dla dzieci i młodzieży oraz pisarstwem kobiet. Jest autorką monografii poświęconej twórczości Juliana Przybosia Tradycja, rzecz osobista. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (Poznań 2012), współredaktorką tomu Pism rozproszonych Juliana Przybosia (Poznań 2018), strony internetowej Domowe Archiwum Juliana Przybosia www.przybos.edu.pl oraz tomu Stulecie poetek (Poznań 2018), w którym opublikowała studium poświęcone polskiej poezji dla dzieci pisanej przez kobiety. Publikowała też na temat twórczości takich pisarzy i pisarek jak Paweł Beręsewicz, Rafał Witek, Cezary Harasimowicz, Dorota Terakowska, Danuta Wawiłow, Wanda Chotomska, Małgorzata Domagalik, Joanna Chmielewska, Agata Tuszyńska oraz zajmowała się motywem Zagłady w polskiej literaturze dla dzieci. Członkini Zespołu ds. Badań Literatury i Kultury Dziecięcej UAM. Kierowniczka Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

Julian Przyboś, Pisma rozproszone, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Borowczyk, konsultacje naukowe Edward Balcerzan, współpraca redakcyjna Daria Lekowska, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.

Serwis internetowy Domowe Archiwum Juliana Przybosia, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Małgorzata Rygielska, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019, www.przybos.edu.pl

Agnieszka Kwiatkowska, Polemika wokół „Pułtawy” i „Jagiellonidy”, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu, Poznań, Wydawnictwo PTPN 2020.

Julian Przyboś and the Literary Genres, „Zagadnienia Rodzajów Literackich / Problems of Literary Genres” 2016, tom 59/117, nr 1, s. 37-46.

Agnieszka Kwiatkowska, Powidok intertekstualny, „Forum Poetyki”, zima 2016, s. 72-78, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/AKwiatkowska_PowidokIntertekstualny_ForumPoetyki_zima2016.pdf, w wersji anglojęzycznej The Intertekstual After-Image, „Forum Poetyki”, winter 2016, s. 64-70, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/AKwiatkowska_IntertextualAfterImage_ForumOfPoetics_winter_2016.pdf

Agnieszka Kwiatkowska, Poetyckie ślady w domowym archiwum Juliana Przybosia, „Czas Kultury” 2017, nr 193, s. s. 65-71.

Agnieszka Kwiatkowska, Podkasany rym, „Forum Poetyki”, zima 2017, s. 80-86 http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/AKwiatkowska_PodkasanyRym_ForumPoetyki_zima2017.pdf , w wersji anglojęzycznej Fivolous Rhyme, „Forum Poetyki”, winter 2017, s. 68-75, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/AKwiatkowska_FrivolousRhyme_ForumOfPoetics_winter2017.pdf

Agnieszka Kwiatkowska, „I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki”. Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”2018, nr 32 (52), s. 327-343.

Agnieszka Kwiatkowska, Jak badać literaturę dokumentu osobistego, czyli bliskie spotkania z Bronisławą Waligórską, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2020, nr 36 (56), s. 329-340.

Agnieszka Kwiatkowska, Korzenie pamięci. O „Mirabelce” Cezarego Harasymowicza, „Paidia i Literatura” 2020, nr 2, s. 67-76.

Agnieszka Kwiatkowska, Jedność w bólu, „Teksty Drugie” 2021/1 [recenzja: Fregmenty dyskursu maladycznego, red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata, Monika ładoń, Gdańsk 2019. Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistcznej, red. Marta Chojnacka-Kuraś, Warszawa 2019], s. 194-204, https://rcin.org.pl/Content/212257/WA248_247726_P-I-2524_kwiatkowska-jednosc_o.pdf

Agnieszka Kwiatkowska, Motyw szycia i haftu w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci dotyczącej Zagłady, „Polonistyka.Innowacje” 2021/13, s. 55-66, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/28407/25620

Agnieszka Kwiatkowska, Gapienie się a prawo głosu. O przemianach obrazu niepełnosprawności we współczesnej polskiej literaturze dla dzieci, „Przestrzenie teorii” s. 325-344, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/28098/25435

Agnieszka Kwiatkowska, Jak narysować pamięć? Zagłada w polskich ilustrowanych książkach dla dzieci, „Porównania” 1/2021, s. 123-140, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/p/article/view/28695/25771

Agnieszka Kwiatkowska, Wiersze w wiciokrzewie. O gatunkach literackich w poezji Juliana Przybosia, w zb.: Zamieranie gatunku, red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański, Katowice, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2016, s. 111-122.

Agnieszka Kwiatkowska, Dwujęzyczność w twórczości Jana Kochanowskiego, w zb.: Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, red. Anna Roter-Bourkane, Agnieszka Kwiatkowska, Poznań, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2016, s. 95-104.

Agnieszka Kwiatkowska, Poznań w powieściach Małgorzaty Musierowicz, w zb.: Poznań pisarzy i pisarek, red. J. Borowczyk, L. Marzec, Z. Kopeć, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016, s. 215-226.

Agnieszka Kwiatkowska, (De)formacje Juliana Przybosia, w zb.: Czytanie dwudziestolecia IV, red. Joanna Warońska, Elżbieta Wróbel, Częstochowa, Akademia Jana Długosza 2016, t. 1, s. 169-178.

Agnieszka Kwiatkowska, „Jasne i mądre ciało” w poezji Teresy Ferenc, w zb.: Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, red. Monika Brzóstowicz-Klajn, Grzegorz Pertek, Beata Przymuszała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017, s. 273-280.

Agnieszka Kwiatkowska, Pola sobowtóry w twórczości Władysława Sebyły i Andrzeja Bursy, w zb.: Władysław Sebyła. Lektury, red. Joanna Kisiel, Elżbieta Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, s. 335-342.

Agnieszka Kwiatkowska, Poeta i róża. Julian Przyboś wobec cierpienia, w zb.: Przyboś dzisiaj, red. Zenon Ożóg, Janusz Pasterski, Magdalena Rabizo-Birek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017, ss. 272-283.

Agnieszka Kwiatkowska, „Krzywe wierszyki, dziwne bajeczki” - kobieca poezja dla dzieci w perspektywie genologicznej, w zb.: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2018, s. 237-246.

Agnieszka Kwiatkowska, Julian Przyboś – recenzent zapomnianych?, w zb.: Zamieranie pisarzy, red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018, s. 91-108.

Agnieszka Kwiatkowska, Wiosna w archiwum, w zb.: Wiosna Juliana Przybosia, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2018, s. 149-158.

Agnieszka Kwiatkowska, Poezja dla dzieci pisana przez kobiety w XX wieku, w zb.: Stulecie poetek. Przekroje – tematy – interpretacje, red. Joana Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków 2020, s. 95-148.

Agnieszka Kwiatkowska, Jak zdobyć świat? „Narodziny” Zuzanny Ginczanki, w zb.: Stulecie poetek. Przekroje – tematy – interpretacje, red. Joana Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków 2020, s. 811-824.

Agnieszka Kwiatkowska, „Zapełniła się nami kanapa”. Odbiorca w poezji dla dzieci pisanej przez kobiety, w zb.: Stulecie poetek. Przekroje – tematy – interpretacje, red. Joana Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków 2020, s. 673-696.

Agnieszka Kwiatkowska, Monika Valkova-Maciejewska, Wstęp do: Glottodydaktyka i literatura, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, 2018, s. 7-9.

Agnieszka Kwiatkowska, Wstęp do: Wiersze-biedronki. Polska poezja dla dzieci pisana przez kobiety, red. Agnieszka Kwiatkowska, Monika Valkova Maciejewska, Poznań, „Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych” 2019, s. 7-9.