dr Izabela WIECZOREK

Dr Izabela Wieczorek stoi za mównicą z logotypem UAM, przemawia do mikrofonu. Jest ubrana w czarną bluzkę i szary sweter, ma blond włosy i okulary w ciemnej oprawce. W tle widać wyświetlaną prezentację. Izabela Wieczorek dr, starszy wykładowca, zatrudniona w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Kieruje Podyplomowymi Studiami Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Członkini Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju działającego przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat bierze udział w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Autorka materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych. Zrealizowała projekt Uczymy polskiego na Ukrainie w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Promocja Języka Polskiego”. Brała udział w tworzeniu kursów MOOC (Massive Open Online Courses) umożliwiających podniesienie kompetencji językowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, a także projektu ILOCALAPP (Incidentally Learning Other Cultures and Languages through an APP) dla uczących się języków obcych poprzez aplikacje mobilne. Autorka monografii z zakresu onomastyki kulturowej pt. Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych (2010) oraz opracowania przysłów polskich pt. Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów (2016). Współredaktorka monografii pt. Glottodydaktyka polonistyczna Strategie – wartości – wyzwania (2021). W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się zagadnienia związane z kształceniem sprawności pragmatycznych, a w szczególności strategie komunikacyjne cudzoziemców uczących się języka polskiego.