Filologia polska jako obca

Chcesz studiować w Polsce? Nie znasz dobrze polskiego? Zapraszamy na filologię polską jako obcą – kierunek studiów adresowany do cudzoziemców, którzy rozpoczęli już naukę polskiego, chcą pogłębiać wiedzę o kulturze i literaturze polskiej oraz doskonalić znajomość polszczyzny.

Co oferujemy naszym studentom?

  • studia w sercu Europy: Poznań to miasto o bogatej infrastrukturze (teatry, muzea), doskonale skomunikowane ze światem, położone w połowie drogi między Berlinem a Warszawą
  • studia w niezwykle komfortowych warunkach: piękny zabytkowy budynek w centrum miasta, wi-fi, doskonale wyposażone biblioteki
  • profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną
  • dwie ścieżki kształcenia do wyboru: przekładową i glottodydaktyczną
  • możliwość korzystania z oferty dydaktycznej wydziału: szeroki wybór fakultetów, lektoratów, zajęć sportowych
  • możliwość zakwaterowania w nowoczesnym akademiku
  • możliwość ubiegania się o stypendium socjalne
  • możliwość skorzystania z programów pomocnych w pozyskaniu środków na podjęcie studiów w Polsce (np. programów dla studentów zagranicznych NAWA)
  • możliwość skorzystania z bogatej oferty stypendiów zagranicznych dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uwaga! Na studia zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka polskiego (A2), potwierdzoną przez certyfikat lub zaświadczenie. W przypadku braku stosownego zaświadczenia przewidujemy rozmowę z lektorem języka polskiego jako obcego, podczas której zweryfikowany zostanie poziom językowej biegłości kandydata.

Język polski: znam, tłumaczę, uczę
Polish Studies for International Students
波兰语言学作为外语
Польская филология как иностранная
Польську філологією як іноземну

Na filologii polskiej jako obcej student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe na lektoratach języka polskiego, a także poznaje literaturę i kulturę polską.

PROGRAM STUDIÓW

Już na I roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek dydaktycznych: przekładową lub glottodydaktyczną.


ŚCIEŻKA PRZEKŁADOWA

Ścieżka przekładowa przygotuje Cię do podjęcia pracy tłumacza tekstów użytkowych i literackich z języka polskiego, jak i będzie podstawą do dalszego kształcenia w kierunku zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego.

W obrębie ścieżki przekładowej prowadzone są przedmioty: Translatorium I, Czytanie międzykulturowe i Translatorium II.


ŚCIEŻKA GLOTTODYDAKTYCZNA

Ścieżka glottodydaktyczna pozwoli uzyskać kompetencje pomocne w prowadzeniu lektoratu języka polskiego dla początkujących i podjęciu roli ambasadorów kultury polskiej poza granicami Polski.

W obrębie ścieżki glottodydaktycznej prowadzone są przedmioty: Polszczyzna w ujęciu glottodydaktycznym oraz Warsztat lektora/lektorki.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku filologia polska jako obca podejmują pracę w instytucjach kultury w Polsce oraz poza jej granicami. Zostają tłumaczami tekstów użytkowych i literackich z języka polskiego, a także prowadzą lektoraty języka polskiego dla początkujących oraz podejmują rolę ambasadorów kultury polskiej poza granicami Polski.


Po ukończeniu studiów licencjackich możesz studiować dalej.

Zobacz program studiów magisterskich na kierunku filologia polska jako obca.


REKRUTACJA

Zostań studentem filologii polskiej jako obcej

Link do systemu rekrutacji


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Informacja dla studentów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej studiujących na kierunku filologia polska jako obca, chcących ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za studia.

Studentów studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują, zgodnie z polskim prawem, opłaty za studia, będące ekwiwalentem kosztów kształcenia. Rektor UAM może zwolnić studenta z opłat za studia lub obniżyć opłatę w przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta, przede wszystkim w sytuacji, gdy dochody gospodarstwa domowego kształtują się na odpowiednio niskim poziomie. Opłata za studia uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, rozumianego jako studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (żyjących w jednym gospodarstwie domowym).

Kontakt

dr

Wojciech Hofmański

Opiekun Studenta Obcokrajowca w IFP

prof. UAM dr hab.

Małgorzata Zduniak

Koordynatorka kierunku

mgr

Tatiana Lisiak

Sekretarz komisji rekrutacyjnej; godziny pracy: pon-czw 10.00-13.00

Znajdź nas na Facebook