Filologia polska

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Jeśli czujesz się humanistą, lubisz czytać, ale jednocześnie myślisz o zdobyciu wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci zdobyć pewny zawód i znaleźć dobrą pracę, filologia polska jest kierunkiem dla Ciebie.

Możesz połączyć swoją pasję z rozsądnym myśleniem o zawodowej przyszłości.

PROGRAM STUDIÓW

Na studiach licencjackich kształcimy nauczycieli języka polskiego, logopedów, animatorów kultury, bibliotekarzy, dziennikarzy, wydawców, specjalistów komunikacji reklamowej i marketingu. Dajemy możliwość rozwoju tym, którzy chcieliby zajmować się pisaniem nie tylko użytkowo, np. jako copywriterzy, ale także artystycznie – jako poeci, prozaicy i eseiści.
Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Możesz także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa).

ANIMACJA KULTURY

ARTYSTYCZNOLITERACKA

DOKUMENTALISTYCZNO -BIBLIOTEKARSKA

DZIENNIKARSKA

KOMUNIKACJA MEDIALNA

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

WYDAWNICZA

Kim możesz zostać?

Gdzie możesz pracować?

Po ukończeniu studiów licencjackich możesz studiować dalej.

Zobacz program studiów magisterskich filologii polskiej.

Zostań studentem filologii polskiej!

Rekrutuj się na studia.

Znajdź nas na Facebook