Granty zrealizowane

KATEGORIA NOWOŚCI W POLSKIEJ LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ. ORYGINALNOŚĆ PO POSTMODERNIZMIE

Kierownik projektu: mgr Gerard Ronge

Numer projektu: Diamentowy Grant DI2016 0012 46

Czas realizacji: 2017–2021


Dictionary of Family Names in the Visegrad Countries

Grant Wyszehradzki realizowany na UAM w latach 2022-2024Dowiedz się więcej