dr Agnieszka WALIGÓRA

  • Biogram

    Polonistka i filozofka, w 2022 roku obroniła rozprawę doktorską poświęconą metarefleksji w liryce najnowszej. Laureatka Diamentowego Grantu, teksty naukowe publikowała m. in. w "Porównaniach", "Forum Poetyki", "Przekładańcu" czy "Wielogłosie". Tłumaczyła na polski teksty Elaine Showalter, Emily Apter i Rity Felski. Autorka książki "Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po 1988 roku". Jej zinteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury współczesnej, metodologii badań literackich, przekładoznawstwa i glottodydaktyki.