Studium Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Kierownik

dr Wojciech HOFMAŃSKI

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Małgorzata ZDUNIAK-WIKTOROWICZ

dr Olga BAMBROWICZ

dr Lilianna JAWORSKA-MONDRY

dr Magdalena KACZMAREK

dr Agnieszka MIELCZAREK

dr Ewa NOWAK-PASTERSKA

dr Anna ROTER-BOURKANE

dr Monika VALKOVA-MACIEJEWSKA

dr Izabela WIECZOREK

dr Aleksandra WIECZORKIEWICZ

dr Agnieszka WÓJCICKA

mgr Grzegorz CHRUSZCZYŃSKI

mgr Patrycja KRASOWSKA

mgr Ewa WĘGRZAK