mgr Karolina GALEWSKA

  • Biogram

    Absolwentka filologii polskiej oraz etnolingwistyki ze specjalizacją w zakresie języka angielskiego i chińskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM w dyscyplinie językoznawstwo oraz słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Ukończyła Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Naukowo zajmuje się przede wszystkim onomastyką, a także translatologią i psycholingwistyką. Laureatka I nagrody Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską za rok 2019 oraz I nagrody XIX Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii prac językoznawczych. Stypendystka rządu tajwańskiego (Huayu Enrichment Scholarship of the Ministry of Education of the Republic of China 2017), autorka monografii pt. Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego, sekretarz Komisji Onomastycznej Oddziału PAN w Poznaniu. W ramach współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” bierze udział w organizacji wydarzeń mających na celu integrację osób ze środowisk polonijnych. W 2018 roku jako uczestniczka międzynarodowego projektu Taiwan – America – Poland Culture & Language Exchange Program uczyła języka angielskiego oraz języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach na Tajwanie.

    W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, z którym jest związana od 2018 roku, prowadzi kursy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, uczestniczy także w przeprowadzaniu państwowych egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. Nauczanie i kontakt z drugim człowiekiem dają jej najwięcej satysfakcji. Nieustannie zachwyca ją fenomen wielojęzyczności i możliwości rozwoju oraz budowania więzi, jakie daje praca w wielokulturowych grupach.