Polacy i Niemcy w Europie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wspólnie z Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) oferują międzynarodowy kierunek studiów magisterskich umożliwiający zdobycie dyplomów obu uczelni.

Kierunek wyróżnia:
  • międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów
  • zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii
  • zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia)
  • interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.
Zobacz program studiów
Prezentacja kierunku

Oferowane języki

  • język niemiecki (obowiązkowy)

Kompetencje absolwenta

Absolwenci_tki studiów „Polacy i Niemcy w Europie” biegle posługują się w mowie i piśmie językiem polskim i językiem niemieckim. Mają za sobą studia odbywane przez 3 semestry na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przed 1 semestr na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii, co jest równoznaczne z otrzymaniem dyplomów obu tych uczelni. Posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu relacji polsko-niemieckich, zwłaszcza literackich, językowych i historycznych z ostatnich 200 lat. Mają doświadczenie studiowania w międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo zespole.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci_tki studiów „Polacy i Niemcy w Europie” pracują w sferze szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich, np. w instytucjach samorządowych, fundacjach, wspólnych polsko-niemieckich projektach lub w niemieckich firmach działających w Polsce. Często wybieraną drogą jest praca tłumacza lub studia doktoranckie w Polsce lub w Niemczech.

Zobacz też

Rekrutacja

Zostań studentem studiów międzykulturowych „Polacy i Niemcy w Europie”!

Link do systemu rekrutacji

Kontakt

prof. UAM dr hab.

Maciej Junkiert

Koordynator kierunku

Znajdź nas na Facebook