Polacy i Niemcy w Europie

Studia międzykulturowe „Polacy i Niemcy w Europie”, studia magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wspólnie z Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) oferują międzynarodowy kierunek studiów magisterskich umożliwiający zdobycie dyplomów obu uczelni.

Kierunek wyróżnia:
  • międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów
  • zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii
  • zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia)
  • interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.
Program studiów

Studio Filmowe UAM o "Polakach i Niemcach w Europie"

Prezentacja kierunku
REKRUTACJA

Zostań studentem studiów międzykulturowych „Polacy i Niemcy w Europie”!

Link do systemu rekrutacji

Znajdź nas na Facebook