Sztuka pisania

Sztuka pisania to kierunek inspirowany najlepszymi programami creative writing. Dla wszystkich, którzy chcą poznać, stworzyć i doskonalić warsztat pisarski oraz rozwijać zainteresowanie literaturą polską i światową.

Zobacz

Kompetencje absolwenta

Absolwenci sztuki pisania zdobywają kompetencje na kilku poziomach, oto najważniejsze z nich. Pierwszy jest praktyczny i dotyczy umiejętności wszechstronnego posługiwania się różnymi gatunkami polszczyzny w mowie i piśmie, co przyda się nie tylko w pracy artystycznej, ale i w wielu innych zawodach. Drugi poziom dotyczy wiedzy o współczesnej literaturze i kulturze, przekazywanej przez specjalistów aktywnie uczestniczących w bieżącym życiu naukowym i kulturalnym. Trzeci dotyczy umiejętności współpracy z infrastrukturą kulturalną, czyli wszelkimi instytucjami zajmującymi się nie tylko literaturą: ośrodkami kultury, wydawnictwami, czasopismami, teatrami etc. Czwarty poziom to szeroki zakres umiejętności miękkich. Nasi studenci i studentki to osoby kreatywne, często idące już swoją ścieżką, tę autonomię artystyczną i samodzielność wspieramy. Każdy rocznik buduje także zespół, który ma szanse współpracować na różne sposoby i współtworzyć rozmaite inicjatywy literackie czy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci i absolwentki sztuki pisania mogą znaleźć pracę w różnych zawodach. To studia drugiego stopnia, które w wielu przypadkach dobrze komponują się ze dobytym już wykształceniem. Oczywiście, wiedza i umiejętności zdobyte na naszych studiach pomogą w budowaniu kariery pisarskiej. Przydadzą się one także w wielu innych kreatywnych zawodach czy w kierowniczych i samodzielnych profesjach związanych z kulturą: menadżera kultury, kuratora, agenta literackiego, dramaturga w teatrze, animatora i edukatora sztuki, a także wydawcy, nauczyciela czy copywritera.

Rekrutacja

Zostań studentem sztuki pisania!

Link do systemu rekrutacji

prof. UAM dr hab.

Marcin Jaworski

Opieka merytoryczna nad kierunkiem

Znajdź nas na Facebook