Sztuka pisania

Sztuka pisania to kierunek inspirowany najlepszymi programami creative writing. Dla wszystkich, którzy chcą poznać, stworzyć i doskonalić warsztat pisarski oraz rozwijać zainteresowanie literaturą polską i światową.

Zobacz

Kompetencje absolwenta

Absolwenci sztuki pisania zdobywają kompetencje na kilku poziomach, oto najważniejsze z nich. Pierwszy jest praktyczny i dotyczy umiejętności wszechstronnego posługiwania się różnymi gatunkami polszczyzny w mowie i piśmie, co przyda się nie tylko w pracy artystycznej, ale i w wielu innych zawodach. Drugi poziom dotyczy wiedzy o współczesnej literaturze i kulturze, przekazywanej przez specjalistów aktywnie uczestniczących w bieżącym życiu naukowym i kulturalnym. Trzeci dotyczy umiejętności współpracy z infrastrukturą kulturalną, czyli wszelkimi instytucjami zajmującymi się nie tylko literaturą: ośrodkami kultury, wydawnictwami, czasopismami, teatrami etc. Czwarty poziom to szeroki zakres umiejętności miękkich. Nasi studenci i studentki to osoby kreatywne, często idące już swoją ścieżką, tę autonomię artystyczną i samodzielność wspieramy. Każdy rocznik buduje także zespół, który ma szanse współpracować na różne sposoby i współtworzyć rozmaite inicjatywy literackie czy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci i absolwentki sztuki pisania mogą znaleźć pracę w różnych zawodach. To studia drugiego stopnia, które w wielu przypadkach dobrze komponują się ze dobytym już wykształceniem. Oczywiście, wiedza i umiejętności zdobyte na naszych studiach pomogą w budowaniu kariery pisarskiej. Przydadzą się one także w wielu innych kreatywnych zawodach czy w kierowniczych i samodzielnych profesjach związanych z kulturą: menadżera kultury, kuratora, agenta literackiego, dramaturga w teatrze, animatora i edukatora sztuki, a także wydawcy, nauczyciela czy copywritera.

Rekrutacja

Zostań studentem sztuki pisania!

Link do systemu rekrutacji

Kontakt

mgr

Anna Stabrowska

Sekretarz komisji rekrutacyjnej

prof. UAM dr hab.

Marcin Jaworski

Opieka merytoryczna nad kierunkiem

Znajdź nas na Facebook