Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkolepolonistyczno-historyczne studia nauczycielskie II stopnia to studia interdyscyplinarne o profilu ogólnoakademickim, które kompleksowo przygotowują do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: języka polskiego i historii. Jest to unikalna formuła. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dzięki temu połączeniu studenci/studentki mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych. Podczas studiów studenci i studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych pedagogicznych oraz przedmiotowych – z języka polskiego i historii w szkole ponadpodstawowej.

Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program przewiduje zajęcia kierunkowe z historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie kierunku na I stopniu studiów potwierdzone dyplomem licencjata. Dzięki przedmiotom o charakterze badawczym, bogatej puli przedmiotów do wyboru oraz seminariom magisterskim, Humanistyka w szkole stanowi dobre przygotowanie do dalszej kariery naukowej (studia III stopnia, doktoranckie) oraz do pracy w instytucjach kultury.

PROGRAM STUDIÓW
Zobacz program studiów tutaj

Wybrane przedmioty

 • Laboratorium literatury XX wieku
 • Seminarium polonistyczno-historyczne
 • Lingwistyka tekstu i dyskursu
 • Tradycje i dyskursy nowoczesności
 • Warsztat badawczy historyka XIX wieku
 • Dydaktyka historii
 • Dydaktyka języka polskiego

Kompetencje absolwenta

Spośród wielu zdobywanych w czasie studiów kompetencji można wskazać m.in., że:

 • Absolwent/tka zdobywa uprawnienia do zawodu nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Absolwent/tka zna w stopniu zaawansowanym literaturę i historię Polski oraz wybranych obszarów historii powszechnej i literatury obcojęzycznej. Zdobywa on kompetencje umożliwiające prowadzenie pracy badawczej w zakresie merytorycznie odpowiadającym przedmiotowi studiów.
 • Absolwent/tka potrafi interpretować teksty literackie oraz źródła historyczne.

Perspektywy zawodowe

 • Tytuł magistra kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie kwalifikuje jego absolwentów/tki do pracy w zawodzie nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Praca w instytucjach kultury.

Rekrutacja

Zostań studentem Humanistyki w szkole!

Link do systemu rekrutacji

Znajdź nas na Facebook