Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Instytut Filologii Polskiej wspólnie z Instytutem Historii oferuje interdyscyplinarny kierunek studiów Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka polskiego i historii w szkołach podstawowych i średnich (po ukończeniu studiów I i II stopnia).

* Dzięki temu połączeniu zyskujesz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego.
* To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują praktyki z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii. Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki.
* Studiując, znajdziesz się w przestrzeni myśli mającej wielowiekową tradycję, kształcić Cię będzie kadra naukowa z różnych Instytutów UAM.
* Studiując, zrozumiesz, że interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyja rozwijaniu indywidualnych aspiracji, że dla wykładowców ważne są Twoje pomysły i odkrycia naukowe.
* Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

PROGRAM STUDIÓW

PREZENTACJA KIERUNKU NA STRONIE WYDZIAŁU HISTORII

REKRUTACJA

Zostań studentem Humanistyki w szkole!

Link do systemu rekrutacji

Znajdź nas na Facebook