Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Instytut Filologii Polskiej wspólnie z Instytutem Filozofii oferuje interdyscyplinarny kierunek studiów, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka polskiego i etyki w szkołach podstawowych i średnich (po ukończeniu studiów I i II stopnia).

  • Studiując jeden kierunek, poznasz różne wymiary humanistyki (literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię, dydaktykę etyki i języka polskiego, psychologię, pedagogikę) i uzyskasz uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.
  • Studiując, znajdziesz się w przestrzeni myśli mającej wielowiekową tradycję, kształcić Cię będzie kadra naukowa z różnych Instytutów UAM.
  • Studiując, zrozumiesz, że interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyja rozwijaniu indywidualnych aspiracji, że dla wykładowców ważne są Twoje pomysły i odkrycia naukowe.
  • Kończąc studia, staniesz się nauczycielem języka polskiego i etyki, oraz uzyskasz możliwość realizacji kariery w wielu dziedzinach, w tym naukowej, pracy z młodzieżą i programowaniu edukacji.

PROGRAM STUDIÓW

Oferowane języki

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język hiszpański

Student sam dokonuje wyboru lektoratu.

Kompetencje absolwenta

Absolwent/ka polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich II stopnia zna w pogłębiony sposób fakty i zjawiska z zakresu historii literatury polskiej oraz historii języka polskiego od początków do współczesności, współczesną literaturę, język polski oraz zjawiska współczesnego życia literackiego i kulturalnego; główne nurty, koncepcje, metody, a także zastosowania etyki współczesnej, niezbędne w działalności nauczyciela. Ponadto wykazuje się w szerokim zakresie znajomością kluczowych stanowisk, założeń i metod współczesnej i najnowszej filozofii i jej subdyscyplin, a także głównych uwarunkowań wiedzy o kulturze.

Absolwent/ka formułuje i wyraża własne poglądy oraz artykułuje wnioski na podstawie poprawnie przeprowadzonych i uargumentowanych rozumowań odwołujących się do wiedzy. Prowadzi debaty i bierze udział w dyskusjach, zwłaszcza odnoszących się do zagadnień literackich, społeczno-etycznych i kulturowych. Śledzi rozwój rozmaitych typów normatywności i aksjologicznego otoczenia człowieka w zakresie przydatnym w działalności nauczyciela szkoły ponadpodstawowej. Wyszukuje właściwie dobrane źródła i informacje, także z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie podejmują pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako nauczyciele dwóch przedmiotów: języka polskiego oraz etyki (pod warunkiem ukończenia kierunku na I i II stopnia studiów).

Rekrutacja

Zostań studentem polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich!

Link do systemu rekrutacji

Znajdź nas na Facebook