III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA MÓZG-JĘZYK-KOMUNIKACJA

5 listopada 2021 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbędzie się III Poznańska Konferencja Logopedyczna skierowana do specjalistów w tej dziedzinie o nazwie: „Mózg – język–komunikacja.

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Leksykologii i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Afazja.

Więcej informacji oraz program wydarzenia można znaleźć tutaj.