Nie tylko serotonina. Literatura europejska XXI wieku i hormony społeczne

W dniach 5-6 maja 2022 odbędzie się konferencja zatytułowana „Nie tylko serotonina. Literatura europejska XXI wieku i hormony społeczne”. Punktem wyjścia naszych rozważań jest refleksja francuskiego socjologa Alaina Touraine’a, który w książce Après la crise (2010), a potem w dziele La fin des sociétés (2013), stwierdził, że „społeczeństwo nie istnieje”.

Chcemy, aby konferencja posłużyła refleksji nad tym, jaką rolę w istnieniu społeczeństwa po końcu społeczeństwa odgrywają hormony. Inspirację czerpiemy z literatury. Serotonina – tytuł powieści Michela Houellebecqa – to hormon szczęścia. Oksytocyna – kluczowy związek w prozie Virginie Despentes – to hormon ufności, przywiązania i bliskości. Ta sama oksytocyna dominuje w prozie Olgi Tokarczuk. Każdy pisarz klei społeczeństwo przy użyciu jednych hormonów, a konflikty społeczne wyjaśnia poprzez inne. Chcielibyśmy sprawdzić podczas konferencji, czy literaturę europejską XXI wieku można czytać z perspektywy hormonalnej i czy można w ten sposób interpretować społeczeństwo. Autorzy referatów będą charakteryzowali twórczość wybranego pisarza (okresu, grupy, pokolenia, gatunku) ze szczególnym uwzględnieniem problemu więzi i relacji społecznych. Uzupełnieniem sesji literaturoznawczej będzie video-performans (przedstawiający emocje życia zbiorowego).

Program konferencji znajduje się tutaj.

Organizatorzy: Zakład Antropologii Literatury IFP UAM, Centrum Humanistyki Otwartej UAM, Polska Akademia Nauk - Académie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique à Paris