KONFERENCJA NAUKOWA „CZŁOWIEK – JĘZYK – PRAWO”

człowiek - język - prawo
KONFERENCJA NAUKOWA „CZŁOWIEK – JĘZYK – PRAWO”

Wiadomość, opublikowana 19-10-2020

W  dniach 22–23 października 2020 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Człowiek – Język – Prawo zorganizowana przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka  Polskiego i Onomastyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Obrady prowadzone będą w trybie zdalnym.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianemu językowi prawa, a kluczową ideą  tegorocznej  edycji  zamierzamy uczynić antropocentryzm, toteż przewodnim tematem jest miejsce człowieka w przestrzeni administracyjno-prawnej. W dwudniowym panelu wezmą udział językoznawcy reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie, pracownicy administracji publicznej, urzędnicy oraz prawnicy.