MIĘDZY NAUKĄ A SZTUKĄ. KRYTYKA LITERACKA POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI

Koło Naukowe Cykliści & Findesiecliści oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. "Między nauką a sztuką. Krytyka literacka pozytywizmu i Młodej Polski", która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2021 r. w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.

Tematem obrad była szeroko rozumiana krytyka literacka doby pozytywizmu i Młodej Polski, jak również rozważania dotyczące ich powinowactwa (czy sporu z nimi) w tekstach lat późniejszych (np. dwudziestolecia międzywojennego). W wystąpieniach koncentrowano się na dorobku krytyków znanych i zapomnianych, a także formach prowadzenia dyskursu literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunkowej specyfiki form wypowiedzi.

Program konferencji